Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van doelgerichte therapie. Daarbij gaat het minder om je klachten maar meer om waar je kracht ligt. Het gaat niet om wat je niet wilt (klachten), maar om wat je wel wilt in de toekomst. Uitgangspunt bij deze therapie is het einddoel. Wat wil je bereiken? Waar hoop je op? Wat doe je al om daar te komen? Wat zou een volgende stap in de goede richting zijn?

Onderzoek wijst uit dat deze vorm van therapie even werkzaam is als andere vormen van therapie. Oplossingsgerichte therapie wordt bij Online psychologiepraktijk Caroline Korsten vaak gecombineerd met meer probleemgerichte therapieën zoals cognitieve gedragstherapie en/of EMDR.