EFIT

EFIT (Emotionally Focused Individual Therapy) is een  vorm van therapie waarbij emoties centraal staan.

De hechtingstheorie van Bowlby is een van de pijlers van EFT (emotionally focused therapy). EFT is op dit moment de meest effectieve vorm van relatietherapie. EFT kan ook individueel worden toegepast en heet dan EFIT (emotionally focused individual therapy). Bij EFIT ligt de nadruk op emoties. Emoties geven richting aan ons gedrag. Bij EFIT leer je stil te staan bij je emoties, ze te herkennen en erkennen, te gebruiken en te verwerken en herstructureren. Daardoor krijg je toegang tot kernemoties, kun je nare emoties verwerken, krijg je een beter zelfbeeld en leer je vertrouwen op je innerlijke kompas.