Werkwijze/wachttijd

Aanmelding

Als je je via het aanmeldformulier of per mail aanmeldt, bel of mail ik je binnen 1 werkdag. Als ik je bel, dan  vraag ik je om kort te beschrijven wat je klachten en je hulpvraag zijn zodat ik een inschatting kan maken of dit binnen de Basis GGz past. Als blijkt dat hulpvraag en mijn behandelwijze op elkaar aansluiten, kan ik je op de wachtlijst plaatsen of indien de wachttijd kort is maken we meteen een afspraak voor het intakegesprek.

Heb je acuut hulp nodig voor ernstige psychische problemen, dan is Online psychologiepraktijk Caroline Korsten niet de aangewezen praktijk voor jouw behandeling daar wij niet over crisisopvang beschikken. Bij acute ernstige klachten verzoeken wij je contact op te nemen met je huisarts of in de avonduren/weekend met de huisartsen spoedpost. Loop je met zelfmoordgedachten of -plannen rond, dan kun je ook het noodnummer van de zelfmoord preventie hulplijn bellen (tel. 0800-0113).

Wachttijd na aanmelding:
zie de button op de homepagina voor de meest actuele wachttijd.
Wachttijd behandeling na intake: 0 weken

(laatste update: 2-5-2024)
Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met ons, of je zorgverzekeraar
vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken
vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken
vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door
zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Intake

In het intakegesprek inventariseer ik samen met jou de klachten en verwachtingen van de behandeling en zal ik je vragen stellen over je achtergrond. Klachten ontstaan immers vaak door de omstandigheden in combinatie met hoe jij met die omstandigheden omgaat. We bespreken of je elders al hulp hebt gehad en welke behandeling je daar eventueel al hebt gehad. Er wordt bij de intake gebruik gemaakt van vragenlijsten om de klachten te inventariseren.

Op basis van deze informatie wordt een behandelplan gemaakt. Dit plan is de basis voor de manier waarop we samen gaan werken aan klachtreductie.

Zowel tijdens het intakegesprek als tijdens de behandeling mogen naasten aanwezig zijn wanneer je daar toestemming voor geeft en kunnen we bespreken hoe je naasten helpend kunnen zijn voor je herstel.

Naasten kunnen informatie vinden over hoe iemand met psychische klachten te helpen op de websites van Thuisarts en Nedkad.

Behandeling

Als we overeenstemming hebben bereikt over het behandelplan, starten we de behandeling. Het aantal kan variëren afhankelijk van de aard en de ernst van de klachten, dit is meestal tussen de 5 en 15 sessies. De werkwijze is zo veel mogelijk kortdurend, doelgericht en praktisch. Het doel is dat jij na de behandeling op eigen kracht weer verder kunt.

Ik ben opgeleid in verschillende evidence based (bewezen effectieve) behandelvormen. Vaak worden verschillende behandelvormen gecombineerd om tot een behandeling op maat te komen.

In de afsluitende fase van de behandeling stellen we samen een terugvalpreventieplan (je persoonlijke mentale EHBO-kistje) op zodat je ook weet wat je kunt doen wanneer je na de behandeling merkt dat het even wat minder goed gaat.

Nazorg

Wanneer je bij mij in behandeling bent geweest, bied ik je aan om in de zes maanden na het afsluiten van de behandeling nog twee keer een gratis email consult aan te vragen.