Tarieven/vergoeding

 PerPrijs (€)
Kennismakingsgesprek 15 minutengratis
Intakegesprek60 minuten135
Schrijven intakeverslag/behandelplan/brief aan verwijzer na intakeverslag100
Behandeling (beeldbellen/chat)45 minuten110
Behandeling (email)email60
Brief aan verwijzer bij afsluitingbrief100
Brief aan derden (bijv. UWV)brief100
No show (afspraak te laat of niet afzeggen)afspraak65
Relatietherapie45 minuten90
Relatietherapie60 minuten120
Relatietherapie90 minuten180
Vergoed door de verzekering

De behandelingen bij Online psychologiepraktijk Caroline Korsten worden vergoed door de zorgverzekeraars vanuit de basisverzekering.


Wanneer je geen Nederlandse zorgverzekering hebt en de behandeling zelf moet betalen, gelden de tarieven zoals hiernaast staan vermeld.


Relatietherapie wordt in de meeste gevallen niet vergoed. Voor meer informatie over online relatietherapie kun je kijken op: online-relatietherapiepraktijk.nl

Contracten 2023

Met alle zorgverzekeraars zijn contracten voor 2023 afgesloten.

Heb je hierover vragen neem dan contact op. Dat kan telefonisch op 06-43161716 of via Whatsapp (zie de knop op deze pagina). Je kunt ook een mail sturen naar: info@online-psychologiepraktijk.nl.

In 2022 zijn we in Nederland over op een nieuwe bekostiging voor GGz, het zogeheten Zorgprestatiemodel. Klik hier voor de folder met meer informatie wat dit voor jou betekent.

Let op…

Behandeling bij de Basis GGz gaat ten koste van je eigen risico. Het wettelijk bepaalde eigen risico voor 2023 bedraagt € 385 (mogelijk heb je zelf een hoger eigen risico afgesproken met je zorgverzekeraar). Een aantal diagnoses waaronder aanpassingsstoornis, slaapstoornissen en relatietherapie worden door de zorgverzekering niet vergoed. Bij niet vergoede zorg of wanneer je zelf voor de behandeling wilt betalen, gelden de tarieven zoals hiernaast vermeld.

Tijdig afmelden

Gemaakte afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Bij te laat of niet afzeggen wordt het no show tarief in rekening gebracht. Dit kun je niet declareren bij je zorgverzekeraar.

Informatieverstrekking aan derden

Per 1 januari 2023 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) middels een herijking het maximumtarief voor het overig zorgproduct 119053 vastgesteld. Het gaat daarbij om met jouw toestemming schriftelijk verstrekken van informatie over jou aan derden (o.a. bedrijfsarts, UWV). Het door de NZa vastgestelde tarief is meer dan gehalveerd. Het is niet meer haalbaar om voor dat bedrag informatie te verstrekken aan derden. Daarom wordt geen schriftelijke informatie meer aan derden verstrekt.