EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) is een vorm van therapie voor mensen die last blijven houden van een schokkende ervaring. We noemen dat ook wel een psychotrauma. Zo’n gebeurtenis kan diep ingrijpen in je leven. Een deel van de mensen verwerkt deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het dan om herinneringen aan de traumatische gebeurtenissen die maar terug blijven komen (in de vorm van flashbacks, herbelevingen of nachtmerries). Ook schrik- en vermijdingsreacties komen vaak voor. Wanneer zich psychische klachten ontwikkelen na zo’n gebeurtenis kan er sprake zijn van PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis). EMDR is ontwikkeld voor de behandeling van PTSS en andere traumagerelateerde klachten.

Door de behandeling verliezen de herinneringen hun emotionele lading en kun je steeds gemakkelijker aan de gebeurtenis terugdenken. Soms veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze waziger of kleiner. Dit draagt ertoe bij dat de traumatische ervaring steeds meer een plek krijgt in je leven.

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit die onderzoeken blijkt dat EMDR een effectieve behandelmethode is. Wanneer het gaat om klachten die ontstaan na een eenmalige ingrijpende gebeurtenis, dan zijn een of enkele EMDR-sessies over het algemeen voldoende. Bij mensen die langdurig trauma hebben meegemaakt duurt de behandeling langer (en is mogelijk Specialistische GGz nodig).