Clienttevredenheid

Clienttevredenheidsonderzoek CQi

We vinden het belangrijk om te horen hoe tevreden je bent met de behandeling. Aan het eind van de laatste sessie wordt je daarom gevraagd een vragenlijst in te vullen die de tevredenheid meet. Dit is de CQ-index (CQi). Dit zijn de rapportcijfers die de praktijk kreeg in 2023.

Algemeen rapportcijfer

8,13 (max 10)

Dit houdt in dat cliënten over het algemeen zeer tevreden zijn over de praktijk,  behandelaar en behandeling.

   

 

 

 

Bejegening

4,69 (max 5)

Cliënten zijn heel tevreden over het contact, voelen zich serieus genomen en vinden dat dingen op een begrijpelijke manier worden uitgelegd.Samen beslissen

4,61 (max 5)

Cliënten zijn tevreden over de mate van samenwerking met de psycholoog en het meebeslissen over de behandeling.

Uitvoering behandeling

4,38 (max 5)

De score op deze schaal betekent dat cliënten vinden dat de juiste aanpak voor de klachten is gekozen en dat de behandeling naar tevredenheid is uitgevoerd.

Informatie behandeling

4,17 (max 5)

Cliënten zijn tevreden over de mate waarin men geïnformeerd is over behandelingsmogelijkheden en te verwachten resultaten.